Aktualności

22.02.2017

KONKURS „Wybiegaj Wściekłość w Gravitanie!”

Przyjdź! Wybiegaj Wściekłość i wygrywaj nagrody!

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w konkursie zorganizowanym przez Alter Ego Pictures - dystrybutora filmu braci Węgrzyn „Wściekłość” oraz Klub Fitness Gravitan.

 

Do wygrania podwójne zaproszenia na uroczystą premierę filmu „Wściekłość” (8 marca o godz. 20.00 w Warszawie), a także karnety do Klubu Fitness Gravitan, torby sportowe, koszulki i gadżety sportowe.

 

Reguły: Każdy, kto w dniach 27 lutego - 3 marca 2017 przyjdzie do Klubu Fitness Gravitan w Warszawie na Targówku (ul. Malborska 39), na hasło „Wściekłość”, dostanie darmową wejściówkę do klubu. W tych dniach należy przebiec na bieżni jednorazowo 5 km w jak najkrótszym czasie. Następnie wynik z ekranu należy sfotografować, a zdjęcie udostępnić na tablicy fanpage’a filmu „Wściekłość” www.facebook.com/wscieklosc. Udział w konkursie będą brały również te wyniki, które nie zostaną zamieszczone na fan page'u filmu Wściekłość, ale zgłoszone obsłudze Klubu Gravitan i zapisane na liście konkursowej obok nazwiska uczestnika, zaraz po odbyciu biegu konkursowego w klubie. W piątek (3 marca), tuż po zamknięciu klubu, zostanie wybranych 10 osób, które uzyskały najlepsze wyniki. Osoby te zostaną powiadomione o wygranej i zaproszone do Gravitana (ul. Malborska 39), na niedzielę (5 marca) w godz. 15-17, na niezwykłe atrakcje: poza wręczeniem nagród, spotkają się z twórcami filmu, a także będą mogły „zmęczyć” ich wspólnym treningiem. Obecni będą: reżyser Michał Węgrzyn, operator filmowy Wojciech Węgrzyn, główny bohater Jakub Świderski oraz jego partnerka z filmu - Natalia Klimas.

ZAPRASZAMY!

 

---------------------


Regulamin konkursu

 

1. Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Wybiegaj Wściekłość w Gravitanie” (zwanego dalej „Konkursem”) jest Alter Ego Pictures Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Chełmska 21 lok. 422 oraz Gravitan Poland Sp. z o.o. ul. Racławicka 133 lok. 2, 02-177 Warszawa, zwani dalej Organizatorem.

1.2. Konkurs organizowany jest na terenie Polski w m.st. Warszawa.

1.3. Konkurs organizowany jest na zasadach, które określa niniejszy Regulamin, dostępny na stronie internetowej www.alteregopictres.pl oraz w siedzibach organizatorów.

1.4. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

1.5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatorów oraz osoby współpracujące przy przeprowadzaniu konkursu. 

1.6. Nadzór nad całością i prawidłowością przebiegu konkursu pełnić będzie 2-osobowa komisja powołana przez Organizatorów.

1.7. Organizatorzy informują, że niniejsza promocja nie jest popierana, sponsorowana ani przeprowadzana przez serwis Facebook.

1.8 Serwis Facebook zostaje zwolniony z odpowiedzialności przez każdego uczestnika Konkursu.

2. Zasady i przebieg konkursu

2.1. Konkurs trwał będzie od 27.02.2017 do 03.03.2017 r.

2.2. Konkurs zostanie przeprowadzony w warszawskim Klubie Fitness Gravitan ul. Malborska 39.

2.3. Rozwiązanie konkursu nastąpi 03.03.2017r po godz. 22.00. Zwycięzcy zostaną powiadomieni SMSem, a lista laureatów pojawi się także na stronie fan page filmu Wściekłość oraz fan page Gravitan.

2.4. Organizatorzy zamieszczą informację o konkursie na stronach fanpage Wściekłość, fanpage Gravitan oraz na stronach www.alteregopictures.pl oraz www.gravitan.pl. Zawarte tam będą informacje dotyczące zasad, ram czasowych oraz nagród. Zostanie również zamieszczony link do strony internetowej, na której dostępny będzie Regulamin.

2.5. Każdy uczestnik konkursu oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i zaakceptował jego warunki.

2.6. Żeby wziąć udział w konkursie należy przyjść do Klubu Fitness Gravitan ul. Malborska 39 w Warszawie w dniach pomiędzy 27.02.2017 a 03.03.2017 r., w godzinach otwarcia klubu, wpisać się na listę konkursową, podać swoje dane (Imię, Nazwisko, numer telefonu komórkowego oraz Facebook ID), wyrazić zgodę na udostępnienie danych Organizatorowi i przebiec jednorazowo na bieżni 5 km w jak najkrótszym czasie. Ponadto należy zrobić zdjęcie ekranu bieżni wraz z wynikiem biegu (na zdjęciu musi być dokładnie widoczna ilość km, czas w jakim się ten dystans przebiegło i identyfikator bądź karnet Gravitana) i przesłać je na tablicę główną fanpage filmu Wściekłość.  

Udział w konkursie będą brały również te wyniki, które nie zostaną zamieszczone na fan page'u filmu Wściekłość, ale zgłoszone obsłudze Klubu Gravitan i zapisane na liście konkursowej obok nazwiska uczestnika, zaraz po odbyciu biegu konkursowego w klubie.

2.7. Dla każdego uczestnika Konkursu jedno wejście do klubu w czasie 5 dni trwania konkursu jest darmowe.

2.8. Każdy uczestnik konkursu może wziąć udział w konkursowym biegu tylko 1 raz w ciągu 5 dni trwania Konkursu i wysłać zdjęcie z tylko jednym wynikiem.

2.9. Wśród wszystkich, którzy wezmą udział w takim bieganiu, zostanie wyłonionych 10 laureatów, z najlepszymi wynikami czasowymi.

2.10. Wygrywa tylko 10 osób. W przypadku takich samych wyników, decydować będzie kolejność zgłoszeń.

2.11. Identyfikacja zwycięzców odbędzie się na podstawie Imienia i Nazwiska oraz Facebook ID.

2.12. Laureaci wyrażają zgodę na publikację imienia i nazwiska na stronach fanpage Wściekłość, fanpage Gravitan oraz stronie www.gravitan.pl

2.13. Zwycięzcy zostaną powiadomieni smsem na podany wcześniej, w liście konkursowej, numer telefonu.

3. Nagrody

3.1. Konkurs wyłoni 10 laureatów, którzy otrzymają nagrody:
- 3 pierwsze osoby: zaproszenia na uroczystą premierę filmu, która odbędzie się 08.03.2017 r. w Warszawie; karnety 2-tygodniowe do Klubu Fitness Gravitan Targówek w Warszawie; koszulkę Gravitan; torbę Gravitan oraz smycz z logiem Gravitan.
- 6 następnych osób: zaproszenia na uroczystą premierę filmu, która odbędzie się 08.03.2017 r. w Warszawie oraz upominki od Klubu Gravitan.

3.2. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na ich równowartość pieniężną.

3.3. Warunkiem odebrania nagrody jest potwierdzenie tożsamości laureata.

3.4. Wszyscy zwycięzcy dodatkowo zostaną zaproszeni na specjalny trening z twórcami filmu „Wściekłość” do klubu Gravitan Targówek ul. Malborska 39 w Warszawie, który odbędzie się 05.03.2017 r od godz.15.20 do ok. godz. 17.00. W tym czasie zostaną również wręczone nagrody zwycięzcom konkursu. Jeżeli laureat nie pojawi się na uroczystym wręczeniu nagrody, będzie ona do odebrania w siedzibie Organizatora - Klubie Fitness Gravitan Targówek ul. Malborska 39 w Warszawie od 06.03.2017r. przez 3 dni. Po tym terminie prawo do nagrody wygasa.

4. Postanowienia końcowe, reklamacje

4.1. Organizator oświadcza, że wszelkie podane przez uczestników dane osobowe przetwarzane będą przez Organizatorów w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu lub marketingu bezpośredniego własnych produktów Organizatorów. Podawanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.

4.2. Wszelkie reklamacje dotyczące konkursu uczestnicy powinni składać pisemnie w terminie 14 dni od dnia rozwiązania konkursu na adres Organizatora: Alter Ego Pictures Sp. z o.o. ul. Chełmska 21 lok. 422.

4.3. Reklamacje rozpatrzy Komisja w terminie 14 dni od jej otrzymania.

4.4. W kwestiach nieuregulowanych tym regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

Galeria

Zapowiedzi

4mk - grafika

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.